Videa

Má videa jsou vesměs relativně dlouhé (2h+) záznamy online webinářů, kde mluvím o různých tématech týkajících se sportovní poslušnosti. V současné době je k dispozici celkem 10 videí o celkové délce přes 24 hodin:

Série sedmi videí o výcviku sportovní poslušnosti – od teoretických základů a přípravy nejmenších štěňat, přes přesné instrukce pro nácvik všech cviků poslušnosti až po závěrečné vyladění perfektního výkonu na zkoušce nebo závodě. 

Dvojice videí o přístupu k poslušnosti – v prvním videu předkládám podrobný přehled, v jakém pořadí a věku psa učit jednotlivé cviky poslušnosti, aby na sebe vše logicky navazovalo a dávalo psovi smysl. Ve druhém videu se zabývám několika různými oblastmi, které s poslušností zdánlivě nesouvisejí, protože se vůbec nejedná o cvičení cviků – např. socializace, zdraví, vztah, příprava psovoda, skloubení poslušnosti s jinými psími sporty, atd. Všechny tyto oblasti mají velký vliv na výkon na zkoušce nebo závodě a mnoho psovodů je velmi podceňuje. 

Video o zkouškách z poslušnosti – veškeré informace o všech 32 zkouškách z poslušnosti z NZŘ a IGP. Rozdělení zkoušek, návaznosti, souvislosti, cviky, význam, jak vybrat zkoušku pro tvého psa a bonusové grafické materiály navíc ZDARMA!